Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen in de metaal, kunstof en techniek, die zijn gedeponeerd ter griffe van de Arrondissementrechtbank te Rotterdam op 3 juni 1992 onder nummer 427/92.

Een exemplaar wordt u op verzoek toegezonden.